PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid werd voor het laatst geüpdate op 13 december 2023.

1⎮ WIE WE ZIJN

KUNSTGRASCENTRUM BV
Ringaertstraat 20
8820 TORHOUT
België

Site: https://kunstgrascentrum.be
E-mail: info@kunstgrascentrum.be
Telefoonnummer: +32 59 55 08 60

Door toegang te krijgen of gebruik te maken van onze website stem je in met de verzameling, openbaarmaking en gebruik van jouw informatie in overeenstemming met ons privacybeleid. Als je hier niet mee instemt, maak dan gebruik van bovenstaande contactgegevens om ons op de hoogte te brengen.

Wij, KUNSTGRASCENTRUM BV, kunnen dit privacybeleid op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving aanpassen en het herziene privacybeleid op onze website plaatsen. Het herziene privacybeleid is gaat 48 uur nadat het op onze website werd geplaatst van kracht. Jouw voortgezette toegang of gebruik van de website na die tijd zal jouw acceptatie van het herziene privacybeleid vormen. We raden daarom aan dat je deze pagina regelmatig controleert.

2⎮ DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

We zullen de volgende persoonlijke informatie over jou verzamelen:

 • Naam
 • Adres
 • E-mail
 • Telefoonnummer

Deze gegevens worden alleen gedeeld met Kunstgrascentrum en The Jolly Ark.

3⎮ HOE WE JOUW INFORMATIE VERZAMELEN

We verzamelen/ontvangen informatie over jou op volgende manieren:

 • Wanneer je jouw gegevens aan ons verstrekt via ons contactformulier of richtprijs calculator, jezelf inschrijft voor onze nieuwsbrief of persoonlijk contact met ons opneemt.
 • Interactie met de website voor analytische doeleinden.
 • Uit openbare bronnen.

Het doel van het bewaren van deze gegevens is je te voorzien van meer informatie over kunstgras zoals een prijsopgave, productmonsters of speciale aanbiedingen.

4⎮ HOE WE JOUW INFORMATIE DELEN

We zullen jouw persoonlijke informatie niet overdragen aan derden zonder jouw toestemming, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

 • Analyses
 • Advertenties

We eisen van dergelijke derde partijen dat ze de persoonlijke informatie die we aan hen overdragen alleen gebruiken voor het doel waarvoor het is overgedragen en dat ze niet langer bewaard worden dan nodig is voor het vervullen van dat doel.

5⎮ BEHOUD VAN JOUW INFORMATIE

We zullen jouw persoonlijke informatie bij ons bewaren voor maximaal 10 jaar, aangezien we van tijd tot tijd contact met jou kunnen opnemen voor het geven van advies over productonderhoud, productinformatie of speciale aanbiedingen.

6⎮ JOUW RECHTEN M.B.T. PERSOONSGEGEVENS

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht om te weten waarom jouw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Je hebt het recht op inzage: je kan een verzoek indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van jou verwerken.
 • Je hebt recht op rectificatie en aanvulling: je kan een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer je maar wilt.
 • Als je ons toestemming geeft om jouw gegevens te verwerken, heb je het recht om die toestemming in te trekken en jouw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Je hebt recht op dataportabiliteit: je kan een verzoek indienen om al jouw gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Je hebt recht op bezwaar: je kan bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Om deze rechten uit te oefenen, kan je contact met ons opnemen. Binnen de 30 dagen mag je een reactie van ons verwachten. Zie hiervoor de contactinformatie onderaan dit privacybeleid. Heb je een klacht over hoe we met jouw gegevens omgaan, dan horen wij dit graag van jou, maar je hebt ook het recht op een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de autoriteit persoonsgegevens).

Indien je verwijdering wenst van de gegevens die we over je bewaren, stuur dan een e-mail met de onderwerpregel “Kunstgrascentrum, verzoek betreffende verwijdering persoonsgegevens”. Deze e-mail dient je volledige naam en telefoonnummer te bevatten zodat we contact met je kunnen opnemen.

Houd er rekening mee dat als je ons niet toestaat de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken, of als je de toestemming intrekt voor de vereiste doeleinden te verwerken, je mogelijks geen toegang meer hebt tot of gebruik kunt maken van de service waarvoor jouw informatie is gevraagd.

7⎮ COOKIES

Deze site gebruikt, net zoals andere sites, kleine bestanden genaamd cookies om ons te helpen je web-ervaring te optimaliseren en te analyseren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door browsers (bv. Chrome of Safari) bewaard worden op je computer of mobiele telefoon. Hiermee kunnen websites gebruikersvoorkeuren opslaan. Je kunt cookies dus eigenlijk zien als een soort geheugen voor de website, zodat de website je kan herkennen wanneer je de website weer bezoekt en op de juiste manier kan reageren.

Telkens wanneer je onze website bezoekt genereert de software van een derde partij, Google, een ‘anonieme analytics cookie’. Deze cookies informeren ons of je de site al eerder hebt bezocht. Je browser informeert ons of je deze cookies hebt en indien dit niet het geval is, genereren we nieuwe cookies. Hiermee kunnen we nagaan hoeveel gebruikers we hebben en hoe vaak zij de site bezoeken.

We kunnen deze cookies niet gebruiken om personen te identificeren, tenzij je bent aangemeld bij Kunstgrascentrum of The Jolly Ark. We gebruiken ze voor het verzamelen van statistische gegevens (bv. het aantal bezoeken aan een pagina) en indien je bent ingelogd weten we ook welke gegevens je hiervoor aan ons hebt doorgegeven, zoals je gebruikersnaam en e-mailadres.

Voor meer informatie over hoe we gebruik maken van cookies kan je ons cookiebeleid raadplegen, zie: Cookiebeleid.

8⎮ LINKS VAN DERDEN EN GEBRUIK VAN JOUW INFORMATIE

Onze website kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Ons privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, inclusief een derde partij die een website of dienst exploiteert die toegankelijk is via een link op onze website. We raden je dan ook ten zeerste aan het privacybeleid van elke site je bezoekt te bekijken. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleid of praktijken van andere sites of diensten.

9⎮ VEILIGHEID

De beveiliging van jouw informatie is voor ons immens belangrijk, daarom nemen wij redelijke beveiligingsmaatregelen tegen het verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van jouw informatie onder onze controle te voorkomen. Gegeven de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute beveiliging garanderen en bijgevolg kunnen we de veiligheid van alle informatie die je naar ons stuurt niet verzekeren en doe je dit op eigen risico.

10⎮ CONTACTINFORMATIE

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons Privacybeleid en deze verklaring kan je contact met ons opnemen via volgende contactgegevens:

KUNSTGRASCENTRUM BV
Ringaertstraat 20
8820 TORHOUT
België

Site: https://kunstgrascentrum.be
E-mail: info@kunstgrascentrum.be
Telefoonnummer: +32 59 55 08 60