Aanleg van kunstgras in je tuin: Navigeren door de regels in Vlaanderen

Of je nu droomt van een onderhoudsvriendelijke oplossing voor je gazonproblemen met behulp van kunstgras, of een duurzaam aangelegde speelruimte, het is essentieel om te weten hoe dergelijke projecten passen binnen de Vlaamse regelgeving. Net zoals terrassen, zwembaden, houtschors of lava op de grond, ziet de Vlaamse overheid sinds de laatste jaren kunstgras als een vorm van constructie. Ondanks de goede waterdoorlaatbaarheid en de oplossingen die het biedt, en zelfs als je de bestaande toestand naar biodiversiteit als functionaliteit drastisch verbetert is een vergunningsaanvraag aan de orde als je boven de toegestane hoeveelheid verharding dreigt te gaan. 

Dit roept de vraag op: “Is er een vergunning nodig voor het aanleggen van kunstgras rond je woning?” . We buigen ons over die vraag in de volgende alinea’s. Lees je mee?

Waarom reguliering op verharding?

De bezorgdheid over ongecontroleerde constructies, al dan niet in de vorm van verhardingen, in Vlaanderen is niet ongegrond. Overmatige verharding kan het lokale ecosysteem verstoren, de biodiversiteit aantasten en waterproblematiek verergeren. Vooral niet-waterdoorlatende oppervlakken dragen bij aan wateroverlast tijdens zware regenval en vergroten het risico op droogte. Daarom is het van belang om doordachte, bewuste keuzes te maken wanneer je je tuin aanlegt. Correct aangelegd kunstgras in combinatie met een drainerende en bufferende onderlaag kan vanwege z’n goede waterdoorlaatbaarheid een uitstekende keuze zijn. Voeg daar wat bomen en gevarieerde beplanting aan toe, en je hebt niet alleen een gezellige groene tuin, maar je draagt ook positief bij aan de lokale biodiversiteit.

Regelgeving rond kunstgras en verhardingen

Voordat je aan de slag gaat met de transformatie van je tuin, is het cruciaal om te weten of jouw project een vergunning vereist. Hier zijn enkele kernpunten om rekening mee te houden:

  • Vergunningsplicht boven 80m²: de algemene regel luidt dat voor verhardingen groter dan 80 vierkante meter een vergunning nodig is. Dat omvat niet alleen traditionele verhardingen zoals terrassen en paden, maar ook het maken van constructies zoals kunstgras, kiezels en andere tuinelementen.
  • Vrijstellingen onder 80m²: veel projecten onder deze grens zijn vrijgesteld van de vergunningplicht. Er gelden wel nog enkele specifieke uitzonderingen en voorwaarden, afhankelijk van de aard en locatie van de constructie.

Het hemelwater dat op de verhardingen valt, infiltreert op natuurlijke wijze op het eigen goed in de bodem. Is een goot al dan niet vergunningplichtig? Om zeker te zijn of een vergunning vereist is voor de aanleg van een goot aan het einde van een terras, is het aan te raden om contact op te nemen met de lokale overheid of de dienst stedenbouw in je gemeente. Zij kunnen de meest accurate en up-to-date informatie verstrekken over de vergunningsvereisten voor jouw specifieke project.

Specifieke uitzonderingen en voorwaarden voor kunstgrasprojecten

  • Voortuinen, parkeerplaatsen en speelruimtes: om bijvoorbeeld parkeerplaatsen of grotere speelruimtes met kunstgras in je voortuin aan te leggen heb je altijd een vergunning nodig, ongeacht de omvang ervan.
  • Tuinelementen en zitruimtes: kleine aanlegprojecten met kunstgras, zoals kleine tuinen, terrassen, zitruimtes en decoratieve elementen, zijn vaak vrijgesteld zolang deze binnen de toegestane grootte en locatie vallen.

Advies en voorzorgsmaatregelen

  • Architectuur en planning: voor grotere bouwprojecten waarbij een vergunning nodig is, kan het inschakelen van een architect noodzakelijk zijn. Kleinere werken, zoals het aanleggen van kunstgras in je voor- of achtertuin, behoeven in de meeste gevallen geen architect.
  • Lokale verordeningen: naast de Vlaamse wetgeving, kunnen lokale gemeentes aanvullende eisen stellen. Raadpleeg daarom altijd de lokale regelgeving voordat je aan de slag gaat.

Conclusie

Kunstgras aanleggen kan een prachtige, duurzame toevoeging zijn aan je tuin. Alvorens je aan de slag gaat kijk je best of jouw project binnen de lokale en regionale regelgeving past. Over het algemeen zullen kleinere tuinen geen vergunning nodig hebben, mits de lokale verkavelingsvoorschriften geen beperkingen opleggen. Informeer je altijd goed en tref indien nodig al bepaalde voorbereidingen. Als je dat allemaal doet, kan je binnenkort al genieten van een groene, onderhoudsarme tuin die zowel esthetisch als ecologisch verantwoord is.

Royal Grass® kunstgras recycleren? Dat kan!

Ontdek nu wat het Take Back Programma van Royal Grass® en het Kunstgrascentrum precies inhoudt.

Waarom opteren
voor ons?

Samenwerken met ons betekent niet alleen efficiëntie en kwaliteit, maar ook een bewuste aanpak van kostbare tijd en waardevolle materialen. Doe het op de Jolly Ark manier, waar duurzaamheid en succes hand in hand gaan!

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer uitleg of breng een bezoek aan één van onze kijktuinen.